Metod & verktyg

Arendras metod är väl beprövad, har sin grund i arbetsledningsrätten och har som målsättning att underlätta det systematiska arbetsmiljöansvaret som alla medarbetare, oavsett roll, har och deltar i. Vi inspirerar och tränar arbetsgivare i att bygga civilkurage. Vi uppmuntrar er till tidig aktivitet
för en god arbetshälsa och arbetsmiljö.

Vår metod

Arendras metod handlar om att chefen systematiskt ska våga se, bekräfta och skatta sina medarbetare. Men även förstå den ekonomiska innebörden av icke gynnsamma beteendemönster i en arbetsgrupp, och därefter agera. Ett tydligt ledarskap skapar hälsosamma och trygga medarbetare, som vill ta ansvar för sitt arbetsliv.

Vår metod visar att när dina medarbetare förväntas ta eget ansvar och får rätt förutsättningar för det av dig som arbetsgivare, förbättras deras chanser avsevärt att de skapar sig ett mer välmående arbetsliv.

Spela video om Annika och Susanna från Arendra går nedför en trappa på kontor iklädda orange och svarta kläder
Person sitter med en mobiltelefon som visar Arendras mobila app

Vårt verktyg och app

Arendras verktyg handlar om att chefen systematiskt vågar se, bekräfta och skatta sina medarbetare. Men även ser den ekonomiska innebörden av icke gynnsamma beteendemönster i en arbetsgrupp, för att få mod att agera. Ett tydligt ledarskap skapar hälsosamma och trygga medarbetare, som vill ta ansvar för sitt arbetsliv.

Det går snabbt att göra rätt

Enkelheten i appen och webverktyget gör att du som chef snabbt tar ansvar för att registrera det du behöver agera på, både det som fungerar bra och som förtjänar uppmärksammas, men också risker som du behöver agera på.

Mobiltelefon och laptop på bord med Arendras app

Det samlade värdet av att använda Arendras verktyg

  • Chefen: stöd i systematiskt arbetsmiljöansvar för att agera rätt i tid, att leda och fördela arbetet samt att följa upp.
  • Medarbetaren: när chef agerar enligt Arendramodellen får jag möjlighet att själv reflektera för att kunna få hjälp och kunna ta eget ansvar
  • HR: tidig överblick, uppföljning och stöd till chefer före sjukskrivning
  • Ledning: ekonomisk överblick, nulägesrapport och uppföljning
Person sitter med en mobiltelefon som visar Arendras mobila app

Vad säger våra kunder?

Anna Woldekidan porträtt

”Samarbetet hjälper oss i arbetet med ett tydligt och juste ledarskap. Vi ser positiva effekter på samverkan i stort på arbetsplatsen. Att ha Arendra som stöd i frågor om arbetshälsa har också inspirerat oss att utvecklas i andra delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.”

Anna Woldekidan
HR chef Akademikernas Erkända A-kassa

”Jag gillar verkligen Arendramodellen som verktyg och hjälp i min arbetsvardag!”

Jonathan Larsson
Säljchef OK Västerbotten

Jonathan står i sin butik med flaskor på en hylla bakom sig. Han har kort ljust hår, skägg och mustasch. Han är klädd i en mörk arbetsklädsel och ser glad ut.