VAD VI GÖR

Vi är specialister på arbetshälsa. Genom att fokusera på resurser, styrkor och funktioner undviker vi ohälsa och vårdinsatser och hjälper människor att vara mer hållbara på arbetsmarknaden. Vi är en företagshälsa som på riktigt hjälper er främja hälsa och gynnsamma beteenden, våga se orsaken till en bristande hälsa eller motivation och agera i tid.

VAD VI ERBJUDER

Arendra är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa
på individ-, organisations- och samhällsnivå.
Våra tjänster syftar till att ge er praktiska verktyg för att ni ska kunna och vilja agera i tid.
Det bidrar till sänkta kostnader, minskat lidande och tydligare ansvarsfördelning.

VÅR MISSION

Med mod, tillit och handlingskraft bidrar vi till att människan tar eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv.

Välkommen på Workshop hos oss 28/11

Vi vill träffa just Dig! För att du är modig och bryr Dig om.

Arbetslivsforskningen kan ge oss tydliga incitament för eget ansvar när det kommer till hälsa och arbetsliv. Hur hanterar er organisation detta?

Vilka saker ska du som chef och medarbetare ha koll på för att vara hållbar idag, imorgon och i framtiden? Och hur blir alltihop roligt och inspirerande?

Vi bjuder på glögg, trevligt sällskap och praktiska verktyg. Ni skapar erfarenhetsutbyten av motgång och framgång.

Var, hur och när

Torsdag 28 nov kl 15:00-16:30

Glögg serveras från 15, workshop startar 15:30.

UMA Workspace, Kungsbron 21, Stockholm

Anmälan: info@arendra.se senast 25 nov

Effektmätning med Arendra: Har vi råd att inte ta ansvar?

Vi har en stor grupp kvinnor i offentlig sektor som har en ökad risk för långtidssjukskrivning.

Här är en möjlighet för er som vågar:
Arendra kommer att genomföra ett projekt i samarbete med Tillväxtverket för att bidra till samhällsförändringar genom att minska inflödet i långtidssjukskrivning för kvinnor i offentlig sektor.

Arendra levererar idag två tjänster där vi redan sett tydliga hälsoeffekter vid användning.

Mod och ansvar är vårt recept

Vi hjälper till att hitta gnistan som startar en förändringsprocess och är experter på att få alla parter att arbeta åt samma håll.

Konsten att hitta tillbaka

Psykisk ohälsa eller en jobbsituation som gått i baklås? Läs om våra tjänster för återgång i arbete, omställning och strategier för att nå ett hållbart arbetsliv.

Arendra Kundcase Bonnier

Det här säger våra kunder

Vissa samarbeten är vi extra stolta över. Här är några av de kunder vi jobbat med och vad vi åstadkommit tillsammans.

Om oss

Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet. Alla våra coacher är ICF-certifierade.