För arbetsgivare som vill agera tydligt.
Och i tid.

För oss är alla medarbetare. Oberoende av roll.
Utifrån våra olika roller har vi valt att axla olika ansvar.
Du som chef har ett viktigt uppdrag i att bekräfta, se och agera på dina medarbetare.

Vad vi gör

Vi utbildar och ger praktiska verktyg till arbetsgivare och medarbetare för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Vi tydliggör ansvarsfördelning mellan dig som arbetsgivare och dina medarbetare. Du som arbetsgivare leder och fördelar arbetet. I det ansvaret ligger att säkerställa att ni har samsyn. Vi är en företagshälsa som på riktigt hjälper er främja gynnsamma beteenden, våga se orsaken till en bristande hälsa eller motivation och agera i tid.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder både tjänster och ett digitalt verktyg som ger arbetsgivaren goda löpande möjligheter att agera i tid på risksignaler som visar sig i arbetet. Efterhjälpande insatser är inte längre det som ageras på. Det digitala verktyget används av arbetsgivare där ledningen vill förändra på riktigt.

Vi är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det bidrar till att ni sänker era kostnader, minskar mänskligt lidande och tydliggör ansvarsfördelning.

Vår mission

Med mod, tillit och handlingskraft bidrar vi till att människan tar eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv.

Maria Liljenberg på kontor

Kundcase Afa Försäkring

Läs en intervju med Maria Liljenberg, HR-specialist Afa Försäkring som vi nyligen hade ett kunduppdrag för.
Läs mer

Verktyg för chefer

Som ledare förväntas du ha insikt i hur dina medarbetare mår och presterar. Med vårt enkla verktyg skattar du dina medarbetare systematiskt för att ha en chans att fånga det du ser, agera av omtanke och i tid lämna över den del av ansvaret som är din medarbetares.

De tydliga ekonomiska incitamenten och vår rådgivning skapar det engagemang som behövs.

Cirkel med grafik om medarbetares prestation, motivation och hälsa
Mobiltelefon och laptop på bord med Arendras app

Hej chef, känner du igen dig?

Extra utmanande är det ofta för en chef när en medarbetare visar tecken på att inte må bra eller presterar som förväntat på jobbet. Det är nämligen inte sällan just när chefen har modet att se, lyssna in och kommunicera med sina medarbetare som lösningarna kan börja ta form. Och har ni svårt att komma dit på egen hand, så kommer vi in som en oberoende part, till stöd för chefen och som experter på att få alla parter att jobba ihop mot en positiv förändring.

En man sitter i soffa på kontor och håller i en kaffekopp
Annika och Susanna i mötesrum med kunder

Konsten att vara hållbar

Psykisk ohälsa eller en jobbsituation som gått i baklås? Vi utgår ifrån att var och en vill vara delaktig i sitt eget liv och arbetsliv. Och för att öka chanserna till fler hållbara arbetsliv krävs det tydliga, modiga och ansvarsfulla ledare och medarbetare. Vi hjälper er nå dit.

Våra kunder

Vissa samarbeten är vi extra stolta över. Här är några av de kunder vi jobbat med och vad vi åstadkommit tillsammans.

Två personer vid sammanträdesbord på kontor

Några kundcitat

Dessa kommer från bl.a. AEA, Almega, AquaDental, Barncancerfonden, Biotage, Blomsterlandet, Coor, Järfälla kommun, Kunskapsskolan, LF uppsala, Skogforsk, Vattenfall m.fl.

"Jag fick bra tips och verktyg som jag känner att jag kan och kommer att använda"
"Skapar bra frågor och tankar kring sin egen arbetsgrupp"
"Superbra om ansvar. Hede velat ha lite mera tid för reflektion"
"Stor nytta och bra info"
"Bra att med individen (hälsa, motivation, kompetens mm) och koppla ihop med skyldigheter och rättigheter ur ett arbetsrättsligt perspektiv"
"Våra chefer har fått kraft, energi och konkreta verktyg för att arbeta preventivt!"

Om oss

Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet. Alla våra konsulter är utbildade i Arendrametoden och även ICF-certiferade och har gedigen erfarenhet av uppdrag gentemot arbetsgivare inom personal- och hälsoområdet.