Tydligt ledarskap minskar risk för sjukskrivning

Vi erbjuder alla våra tjänster digitalt och får samma fina resultat ändå. Varmt välkommen till oss!

kollegor på kontor i samtal
Just nu hos oss

Event 21/9 och 22/9: Vad händer när vi vågar agera tidigt?

Hur fångas tidiga och tydliga signaler innan sjukskrivning? Vågar ni prata om motivation, prestation och anställningskontraktets underliggande skyldigheter? Är dina medarbetare på rätt jobb? Och du själv? Hur känns det när vi är det?
Vi och våra specialister berättar om humana och ekonomiska resultat.

Läs mer
Kollegor med chef på kontor
Just nu hos oss

Event 26/10 och 27/10: Praktiskt Hälsofrämjande Ledarskap – info om vår AFA-stödsberättigade praktiska träning för chefer

Arbetsgivare av idag tränar sällan praktiskt på att agera tidigt, för att undvika produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Några av våra kunder berättar hur de tänker och vad de gör praktiskt för att ha en hälsofrämjande organisation. Var med och inspireras!

Läs mer
Bekymrad man på kontor med kollegor vid bord bakom
Just nu hos oss

Event 1/12 och 2/12: Vem är ansvarig för arbetsmiljön här och vad kostar det att underlåta att agera?

Arbetsmiljö är så mycket mer än policys och rutiner. Hur blir det systematiska roligt och engagerande? Vad är ditt och mitt verkliga och vardagliga ansvar? Självklart berör vi även hybridarbetets utmaningar och ger tips för att få det att fungera bättre.

Läs mer

VAD VI GÖR

Vi utbildar och ger praktiska verktyg till arbetsgivare och medarbetare för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Vi tydliggör ansvarsfördelning mellan dig som arbetsgivare och dina medarbetare. Du som arbetsgivare leder och fördelar arbetet. I det ansvaret ligger att säkerställa att ni har samsyn. Vi är en företagshälsa som på riktigt hjälper er främja gynnsamma beteenden, våga se orsaken till en bristande hälsa eller motivation och agera i tid.

VAD VI ERBJUDER

Arendra är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa
på individ-, organisations- och samhällsnivå.
Våra tjänster syftar till att ge er praktiska verktyg för att ni ska kunna och vilja agera i tid.
Det bidrar till sänkta kostnader, minskat lidande och tydligare ansvarsfördelning.

VÅR MISSION

Med mod, tillit och handlingskraft bidrar vi till att människan tar eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv.

Kollegor pratar på kontor

Mod och ansvar är vårt recept

Vi hjälper till att hitta gnistan som startar en förändringsprocess och är experter på att få alla parter att arbeta åt samma håll.

Konsten att hitta tillbaka

Psykisk ohälsa eller en jobbsituation som gått i baklås? Läs om våra tjänster för återgång i arbete, omställning och strategier för att nå ett hållbart arbetsliv.

Arendra Kundcase Bonnier
Man på arbetsplats ler med kollegor i bakgrunden på kontor

Våra kunder

Vissa samarbeten är vi extra stolta över. Här är några av de kunder vi jobbat med och vad vi åstadkommit tillsammans.

Några kundcitat

Dessa kommer från bl.a. AEA, Almega, AquaDental, Barncancerfonden, Biotage, Blomsterlandet, Coor, Järfälla kommun, Kunskapsskolan, LF uppsala, Skogforsk, Vattenfall m.fl.

"Bra kurs, många ögonöppnare och reflektioner."
"Känns aktuellt och uppdaterat."
"Bra redskap för hur jag går tillväga vid svåra problem"
"Bra att få samtalsträna"
"Verkligen bra verktyg. Också skönt att det var tydligt, kort och enkel info."
"Passar tydligt i min ledarroll"

Om oss

Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet. Alla våra coacher är ICF-certifierade.