testar alttext

Om oss

Arendra är en partner inom företagshälsa med fokus på aktiva insatser hos våra kunder. Bakom verksamheten står Susanna Linder och Annika Stenberg. Vi är två entreprenörer med lång erfarenhet av att leda och utföra försäkringsmedicinska teamutredningar och arbetsförmågebedömningar. De senaste femton åren har vi haft förmånen att hjälpa tusentals personer att komma tillbaka till och växla spår i arbetslivet. Vi vet att det krävs både vilja, mod, uppoffringar och handlingskraft för att nå dit. Men framförallt handlar det om att hitta de egna drivkrafterna till förändring. Den insikten vill vi dela med oss av till hela världen. Men vi börjar med Sverige. Arendra AB utför uppdrag i hela landet med bas mitt i Stockholm city.

Vi får företag och människor att må bra

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet om hur dagens arbetsmarknad fungerar, inlåsningseffekter och drivkrafter för återgång i arbete. Vi har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsoarbete, riktat till individer, arbetsgrupper och organisationer. Men framförallt har vi tränat under många års tid på att få de olika parterna att vilja ta sitt ansvar i de olika förändringsprocesser som krävs för att en människa eller ett företag ska må bra och prestera.

Proffs på förändring i arbetslivet

Vi erbjuder professionell samordning av rehabiliteringsaktörer och är vana att ha såväl arbetsgivare som försäkringsbolag och myndigheter som uppdragsgivare. Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer  med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet.

Varför Arendra?

Idén till vårt företagsnamn är hämtat från franskan. Precis som verbet ”a rendre” betyder ”att överlämna”, lämnar vi över mod, handlingskraft, inspiration och en konkret handlingsplan som ett resultat av vårt arbete.