Om oss

Arendra utbildar och ger praktiska verktyg till arbetsgivare och medarbetare för att ni ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Bakom verksamheten står Susanna Linder och Annika Stenberg. Vi är två entreprenörer med lång erfarenhet av att leda och utföra försäkringsmedicinska teamutredningar och arbetsförmågebedömningar. De senaste femton åren har vi haft förmånen att hjälpa tusentals personer att komma tillbaka till och växla spår i arbetslivet. Vi vet att det krävs både vilja, mod, uppoffringar och handlingskraft för att nå dit. Men framförallt handlar det om att hitta de egna drivkrafterna till förändring. Den insikten vill vi dela med oss av till hela världen.

Vi får företag och människor att må bra

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet om hur dagens arbetsmarknad fungerar, inlåsningseffekter och drivkrafter för återgång i arbete. Vi har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsoarbete, riktat till individer, arbetsgrupper och organisationer. Men framförallt har vi tränat under många års tid på att få de olika parterna att vilja ta sitt ansvar i de olika förändringsprocesser som krävs för att en människa eller ett företag ska må bra och prestera.

Proffs på förändring i arbetslivet

Vi erbjuder professionell rådgivning, har djup kunskap om olika aktörer i branschen och är vana att ha såväl arbetsgivare som försäkringsbolag och myndigheter som uppdragsgivare. Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet.

Våra specialister

Anna-Lena Lundin Nyysti

Anna-Lena Lundin Nyysti

Lenita Norberg

Lenita Norberg

Per-Arne Spiik

Per-Arne Spiik, i samarbete med Arbetsmiljöstrategerna

Mia Holger

Mia Holger

Marie Swartling-Philip

Marie Swartling-Philip

Isabelle Jeanneau porträttbild

Isabelle Jeanneau

Anna Fredin

Anna Fredin

Carola Nilsson

Carola Nilsson

Kristina Dellholm porträttbild

Kristina Dellholm

Gunnel Goding profilbild

Gunnel Goding

Annika Stenberg porträtt

Annika Stenberg

Susanna Linder porträtt

Susanna Linder

Sofia Hamrå

Sofia Hamrå

Maja Schultz porträtt

Maja Schultz

Varför Arendra?

Idén till vårt företagsnamn är hämtat från franskan. Precis som verbet ”a rendre” betyder ”att överlämna”, lämnar vi över mod, handlingskraft, inspiration och en konkret handlingsplan som ett resultat av vårt arbete.

Vår metod

Vi riktar in oss på att förstärka positiva egenskaper och förmågor istället för att försöka rätta till svagheter. Men vi ställer också krav på att alla parter tar sitt ansvar.

Våra tjänster

Vi utgår alltid från varje persons unika situation för att hitta rätt insats och den mest effektiva vägen för att vara hållbar i arbetet.