Om oss

Arendra är en partner inom företagshälsa med fokus på aktiva insatser hos våra kunder. Bakom verksamheten står Susanna Linder och Annika Stenberg. Vi är två entreprenörer med lång erfarenhet av att leda och utföra försäkringsmedicinska teamutredningar och arbetsförmågebedömningar. De senaste femton åren har vi haft förmånen att hjälpa tusentals personer att komma tillbaka till och växla spår i arbetslivet. Vi vet att det krävs både vilja, mod, uppoffringar och handlingskraft för att nå dit. Men framförallt handlar det om att hitta de egna drivkrafterna till förändring. Den insikten vill vi dela med oss av till hela världen. Men vi börjar med Sverige. Arendra AB utför uppdrag i hela landet med bas mitt i Stockholm city.

Vi får företag och människor att må bra

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet om hur dagens arbetsmarknad fungerar, inlåsningseffekter och drivkrafter för återgång i arbete. Vi har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsoarbete, riktat till individer, arbetsgrupper och organisationer. Men framförallt har vi tränat under många års tid på att få de olika parterna att vilja ta sitt ansvar i de olika förändringsprocesser som krävs för att en människa eller ett företag ska må bra och prestera.

Proffs på förändring i arbetslivet

Vi erbjuder professionell samordning av rehabiliteringsaktörer och är vana att ha såväl arbetsgivare som försäkringsbolag och myndigheter som uppdragsgivare. Hos oss hittar du beteendevetare, hälsopedagoger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer med ett gemensamt mål i sikte – att bidra till att fler människor hittar rätt plats i arbetslivet

Våra specialister

Eva-Lill Giesecke

Eva-Lill Giesecke

Marie Swartling-Philip

Marie Swartling-Philip

Anna-Lena Lundin Nyysti

Anna-Lena Lundin Nyysti

Sofia Hamrå

Sofia Hamrå

Lenita Norberg

Lenita Norberg

Per-Arne Spiik

Per-Arne Spiik, i samarbete med Arbetsmiljöstrategerna

Anna Fredin

Anna Fredin

Maja Schultz porträtt

Maja Schultz

Kristina Dellholm porträttbild

Kristina Dellholm

Jorunn-Larsen

Jorunn Larsen

Annika Stenberg porträtt

Annika Stenberg

Susanna Linder porträtt

Susanna Linder

Lise-lott Lundberg poträtt

Lise-lott Lundberg

Carola Nilsson

Carola Nilsson

Gunnel Goding profilbild

Gunnel Goding

Isabelle Jeanneau porträttbild

Isabelle Jeanneau

Viktoria Ahlgren

Viktoria Ahlbom

Mia Holger

Mia Holger

Varför Arendra?

Idén till vårt företagsnamn är hämtat från franskan. Precis som verbet ”a rendre” betyder ”att överlämna”, lämnar vi över mod, handlingskraft, inspiration och en konkret handlingsplan som ett resultat av vårt arbete.

Vår metod

Vi riktar in oss på att förstärka positiva egenskaper och förmågor istället för att försöka rätta till svagheter. Men vi ställer också krav på att alla parter tar sitt ansvar.

Våra tjänster

Vi utgår alltid från varje persons unika situation för att hitta rätt insats och den mest hållbara och effektiva vägen åter i arbete.