Kund: Afa Försäkring

Intervju med Maria Liljenberg, HR-specialist Afa Försäkring

Varför började du/ni samarbeta med Arendra?
-Vi letade efter en partner som kunde hjälpa oss i det förebyggande arbetet, innan medarbetarna bli sjuka. Ofta är vi är duktiga på att agera när någon har blivit sjuk men det bästa är om vi kan börja det arbetet tidigare, det är bättre både för medarbetaren, för oss som företag och även för samhället.

Har du eller din organisation lärt er något sedan ni började med samarbetet?
-Vi har utbildat våra chefer i praktiskt hälsofrämjande ledarskap vilket var en mycket uppskattad utbildning. Det som vi tar med är främst hur viktigt det är att vara tydlig och våga prata om det som skaver. Det är sällan något löser sig av sig själv. Sedan fick vi med oss praktiska verktyg att använda i vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete
Hur skiljer sig Arendra mot traditionell företagshälsovård och hälsoförsäkringar tycker du?
-Dels genom att deras modell går ut på att agera tidigt och i förebyggande syfte. Modellen är tydlig och pedagogisk att använda. Vi har en rak och ärlig dialog och att det finns en tydlighet kring vilket ansvar arbetsgivaren har och även vilket ansvar medarbetarna har för att komma fram till en hållbar situation på jobbet.
Vilka effekter och resultat ser du av samarbetet?
-Chefsutbildningen var väldigt uppskattad med många användbara verktyg. Nu tittar vi vidare på hur vi ska använda detta för att skapa dialoger kring en hållbar arbetshälsa.

Finns det något du vill säga till de som funderar på att påbörja ett samarbete med Arendra?
-Om man vill jobba mer med det förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbetet rekommenderar jag att samarbeta med Arendra.

Maria Liljenberg på kontor

”Chefsutbildningen var väldigt uppskattad med många användbara verktyg. Nu tittar vi vidare på hur vi ska använda detta för att skapa dialoger kring en hållbar arbetshälsa.”

Maria Liljenberg, HR-specialist
Afa Försäkring

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?