Kund: Akademikernas A-kassa

Intervju med Anna Woldekidan, HR chef 

Varför började ni samarbeta med Arendra? 

– Vi jobbar för ett hållbart arbetsliv. Det innebär att vi aktivt arbetar främjande i syfte att vi ska må bra och orka prestera i jobbet. När vi hittade Arendra såg vi en samarbetspartner som tänker på samma sätt.

Har du eller din organisation lärt er något sedan ni började med samarbetet?

– Vi lär oss varje dag! Ansvarsfördelningen mellan chef och medarbetare är ett bra exempel på något som vi har mer fokus på; vem har ansvar för vad vid ohälsa? Vi har också användning av Arendramodellen – ett tydligt verktyg i dialogen med sina medarbetare.

Hur skiljer sig Arendra mot traditionell företagshälsovård och hälsoförsäkringar tycker du?

– Det som skiljer mest är framför allt två saker. 1) Den genuina strävan och viljan att arbeta främjande och förebyggande. 2) En tydlig början och ett tydligt slut i varje uppdrag med en konkret återkoppling till både medarbetare och chef.

Vilka effekter och resultat ser du av samarbetet?

– Samarbetet hjälper oss i arbetet med ett tydligt och juste ledarskap. Vi ser också positiva effekter på samverkan i stort på arbetsplatsen. Att ha Arendra som stöd i frågor om arbetshälsa har också inspirerat oss att utvecklas i andra delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Finns det något du vill säga till de som funderar på att påbörja ett samarbete med Arendra?

– För arbetsgivare som vill jobba med omsorg för sin personal och för ett hållbart arbetsliv där man använder dialogen som metod; våga testa Arendra! Om steget känns stort – börja i mindre skala, följ upp och utvärdera.

Anna Woldekidan porträtt

Anna Woldekidan, HR chef på Akademikernas A-kassa.

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?