Kund: OKQ8

Intervju med Jonathan Larsson, säljchef OKQ8 Ersboda, Umeå

Efter genomförd praktisk arbetsmiljöutbildning för ledare

Vad tyckte du om att delta i Arendras arbetsmiljöutbildning för ledare?

– Det var givande och utvecklande. Jag gillade verkligen det tydliga och enkla sättet som utbildningen var upplagd på. Dessutom var utbildningen lätt att knyta an mot vår verklighet och gick att använda från dag ett.

Skiljde sig utbildningen något från andra ledarskapsutbildningar du gått?

– Ja, utbildningen var för mig, som genomfört ett stort antal ledarutbildningar genom åren, nyskapande. Just för att det blev så lätt att implementera utbildningen direkt i min egen arbetsvardag. Sen är Arendra bra på att vara direkt och tydlig med information och övningar,
Exempel från vardagen lindas inte in i fina termer och analyser, utan knyter an direkt till vår verklighet, vilket också förenklar användandet av den nyvunna kunskapen.

Utbildningen innehåller flera moment av rollspel som skall efterlikna vardagen. Hur kändes det för dig att rollspela?

– Det var roligt, det engagerade kollegorna och vi fick mycket matnyttigt att diskutera vidare om efter rollspelen. Arendra var bra på att ”avdramatisera” rollspelen, som för många kan vara jobbigt. Rollspelandet var också ett bra sätt att få fram vår verklighets utmaningar på ett tydligt sätt för kollegiet, vilket i sin tur förenklade diskussionerna och grupparbetet.    

Att använda Arendramodellen innebär bland annat att du som chef kontinuerligt skattar och reflekterar över hur dina medarbetare mår och presterar för att kunna agera tidigt. Hur känns det för dig?

– Jag gillar verkligen Arendramodellen som verktyg och hjälp i min arbetsvardag. Den öppnar upp för en bättre förståelse för hur jag och mina medarbetares prestation kan påverkas av hur vi mår tillsammans och enskilt. Sen är den enkel att förstå och applicera på arbetet.
Modellen har blivit en naturlig del i mitt arbetsmiljöarbete.

Har du kunnat omsätta den praktiska träningen i din vardag, och om du har det, i så fall vadå?

– Ja, jag har applicerat modellen på mig själv när jag startar min arbetsdag. Genom att fundera över vilken färg jag är idag och vad jag behöver för att ändra eller behålla den. Dessutom använder jag modellen när jag genomför mina medarbetarsamtal, för jag upplever att modellen gör det enklare för mina medarbetare att få fram hur de mår och öppna upp för ett bättre samtal om vår gemensamma arbetsmiljö. Senare när teamet blivit mer van vid modellen kommer vi tillsammans att kunna prata om vilken teamfärg vi har varje dag och vad vi behöver göra för att förändra eller ha kvar den aktuella färgen.

Skulle du rekommendera Arendras utbildning till andra? Om du kan det, varför då?

– Absolut! Utbildarna var samspelta, pålästa och hade ett bra upplägg på både teori och praktik. Handledningen vi erbjöds var riktigt givande, som jag tog från min verklighet just där och då. De var duktiga på att fånga upp exempel från vår vardag och förenkla, förtydliga och stötta i det egna tänket kring hur och vad man kan göra åt svårare situationer. Jag gillade dessutom verkligen hur tydlig och enkel Arendramodellen är att förstå och börja använda.

Jonathan står i sin butik med flaskor på en hylla bakom sig. Han har kort ljust hår, skägg och mustasch. Han är klädd i en mörk arbetsklädsel och ser glad ut.

”Arendramodellen som verktyg har hjälpt mig i min vardag, i interaktionen med mina medarbetare bland annat.”

Jonathan Larsson, säljchef OKQ8 Ersboda, Umeå.

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?