Ska ni upphandla FHV? Våga då göra en ordentlig behovsanalys!

Annika och Susanna står en whitebioard och skriver

På Sveriges företagshälsors hemsida finns det 4 länkar från olika aktörer som erbjuder ganska gamla sanningar. Det finns även en studie som är 10 (!!) år gammal och som enligt vårt sätt att se absolut inte är uppdaterad till dagens arbetsplatser och förhållanden. Särskilt inte till läget nu efter pandemin.

Vilka arbetsgivare är då ofta bundna av upphandlingar?
Jo, offentliga arbetsplatser. Där vi kan se följande:

-Det finns en kultur av att säkerställa exakt samma FHV-leverans över hela Sveriges land, oavsett behoven internt och geografiskt hos arbetsgivaren
-Höga sjukskrivningstal
-Hög grad av inlåsningseffekt i ett yrke pga långa segdragna och ofruktbara rehabprocesser
-Hög rädsla för facket
-Gammeldags föreställningar om vad arbetsgivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter är.
-Mycket liten förväntan av eget ansvar hos individen/medarbetaren
-Stor risk att gamla beteenden upprepas
-Mycket liten utvärdering av om och hur t ex ett friskvårdsbidrag används

Konklusion:

Våga göra en ordentlig behovsanalys! Ta hjälp om ni inte vet hur man gör!
Våga handla upp leverantörer som kan visa på verkliga resultat!
Våga ställa krav på din framtida leverantör!
Våga anlita leverantörer som lyssnar på ER och förstår ERA behov.

Publicerat: 6 september, 2021

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email