Kund: Vattenfall

Praktiskt hälsofrämjande ledarskap

Kund

Vattenfalls kärnkraftverk Forsmark och Ringhals. Ca 2500 anställda totalt på Forsmark och Ringhals.

Utmaning

Kunden hade en längre tid sökt efter en ny typ av utbildning och återträningsmöjlighet avseende den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, för både chefer, personalnära funktioner och skyddsombud.

Lösning

Arendra utbildade totalt 6 grupper om vardera två halvdagar under 2019, i Praktiskt hälsofrämjande ledarskap. Först inhämtades relevant kunskap och sedan lades stor vikt vid den praktiska kommunikationsträningen i hanteringen av betydelsefulla vardagssituationer på arbetet. Detta för att framgent ha goda argument och många verktyg för att omtänksamt, men tydligt kunna förhindra ohälsa och sjukskrivning i god tid.

”Jag har letat och letat i så många år efter en leverantör som kan erbjuda en relevant utbildning inom området, och äntligen har jag hittat den!”

Brita Evansson, beställare och HR BP Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall

Vill du gå den här utbildningen?

Läs mer om utbildningens innehåll och hur du gör för att anmäla dig

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?