Praktiskt Hälsofrämjande Ledarskap

En utbildning som ger tydliga praktiska verktyg och mandat att agera. Du som chef och ledare får en samtalsmodell och verktyg som ger dig styrka att agera tidigt vid risk för ohälsa och samtidigt ge ansvar tillbaka till dina medarbetare. För att ha en chans att kunna motverka ohälsa och sjukskrivning.
Arendra utgår ifrån ett tydligt arbetsgivarfokus där ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medarbetare utifrån aktuell forskning, tydliggörs. Du får ett praktiskt tillvägagångssätt som direkt kan appliceras i arbetets vardag, för att inte lägga din energi på svåra samtal. Genom ekonomiska och humana incitament lär du dig agera för en hållbar arbetshälsa.

Några kunder som gått vår utbildning är t ex:

VIsma logo
Vattenfall logo
spp logo
Enköpings kommun logo
Kunskapsskolan logo
Almega logo
Akademikernas a-kassa logo
Coor logo

Innehåll två halvdagar

  • känna igen tidiga signaler på förändrad prestation eller begynnande ohälsa innan sjukskrivning
  • få ökad kunskap om arbetsgivarens ansvar vid risk för ohälsa
  • bedömning av hur organisatoriska och individuella orsakssamband kan göras inom arbetsliv och hälsa
  • anpassning eller särbehandling.
  • hur kroppsspråk som signalsystem kan användas för ett mer hälsosamt ledarskap.
  • hur vår kropp och hjärna fungerar, vad som styr prestation och hälsa.
  • kunskap om kostnader (enkla beräkningar) vid korttidsfrånvaro/nedsatt prestation
  • information om försäkringskassans bidrag till arbetsgivare
  • praktiskt och tydligt lärande i form av samtalsträning i smågrupper
  • redovisning och feedback i storgrupp

Individuell handledning mellan tillfällena – kostnadsfritt

  

Målgrupp

Chefer och ledare

Utbildningsmaterial

Tillgång till allt material som används mailas till deltagarna.

Fakturering

Hela beloppet skall vara Arendra tillhanda senast första utbildningsdagen

Arendra är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Utbildningen syftar till att ge er praktiska verktyg för att ni ska kunna och vilja agera i tid. Det bidrar till sänkta kostnader, minskat lidande och tydligare ansvarsfördelning.

Hur vet jag vilken insats som passar?

Nyckeln till framgång är ofta att matcha våra insatser med personens unika situation. Ibland är det lätt, ibland lite knepigare. Vi hjälper gärna till att bemanna med rätt kompetenser och involvera de parter som behövs.