”För henne finns inga dåliga väder”

Maja Schultz är konsult och specialist hos Arendra. Att röra sig är en livsstil för henne. Här i början av januari i Umeå efter milen i minus 18 grader och lite cool lash lift a la Norrland-effekt!

Maja Schultz

”Jag vågade knappt blinka av rädsla för att inte få upp ögonlocken…”, skrattar Maja.

Vad är din bakgrund och varför arbetar du för Arendra?

– Jag har en bred utgångspunkt i min högskoleutbildning som Hälsovetare (Hälsopedagog). Jag har därefter byggt vidare med många års vidare studier och arbete inom fältet psykologi och psykoterapi med inriktning Kognitiv beteendeterapi, KBT, vilket är en terapiinriktning med mycket gott forskningsstöd. Jag har jobbat många år inom sjukvården och i och med det är det a och o för mig att alltid arbeta utifrån evidensbaserade metoder. Parallellt har jag under ca. 15 års tid drivit eget företag med föreläsningar och workshops inom området hälsa och mental hälsa. Jag har även erfarenhet inom arbetslivsrehabilitering.

Har du andra uppdrag utanför Arendra och finns det fördelar med det?

– Jag har en privat mottagning i centrala Stockholm där jag arbetar utifrån KBT; Kognitiv beteendeterapi och tar emot klienter som vill ha hjälp vidare i livet. Jag håller också föreläsningar och slutför för närvarande den sista terminen på Karolinska Institutets Psykoterapeutprogram. Jag tänker att jag i arbetet som Arendrakonsult har med mig värdefull kunskap och erfarenheter som är till hjälp i Arendras olika uppdrag. Jag kan identifiera när insatsen är rätt respektive när det kan behövas andra/ytterligare insatser såsom annat stöd från exempelvis hälsovården. Jag har även erfarenhet av att arbeta med parterapi vilket är användbart i de utmaningar som relationer av olika slag innebär och deras koppling till arbetslivet.

På vilket sätt skiljer sig Arendras arbetssätt från traditionell företagshälsovård tänker du?

– Jag uppskattar Arendras proaktiva arbetssätt vilket är helt i linje med mitt synsätt och även min människosyn. Jag har min utgångspunkt i det salutogena, alltså friskfaktorerna en individ besitter och ser det som mer hjälpsamt att arbeta utifrån denna infallsvinkel snarare än att riskera att fastna i en uppförsbacke av problem. Att arbeta proaktivt är såväl bevisat kostnadseffektivt samtidigt som det inte minst minskar mänskligt lidande.

Vad är viktigt för dig som specialist i tjänsten Klargörande samtal, när du möter både chef och medarbetare?

– Jag skulle säga att det är viktigt att tydliggöra förväntningarna från båda sidor från första början. Att det finns en ärlighet och tydlighet i kommunikationen. Givetvis även att båda parter känner förtroende för mig i processen.

Vad är ett gott resultat tycker du?

– Ett gott resultat enligt mig är att ha identifierat anledningar till korttidsfrånvaro, bristande motivation eller prestation, minskat välmående eller dysfunktionell dialog chef-medarbetare och att genom medarbetarens och chefens aktiva insats ha upprättat konkreta handlingsplaner utifrån detta, och att man börjat utvärdera faktiska beteendeförändringar utifrån dem. Bästa belöningen är att få ta del av hur medarbetare och chef kommit ur känslan av uppgivenhet/fastlåsning och istället antingen justerat och förändrat rollen och/eller arbetsprocessen alternativt att medarbetaren kommit fram till att han eller hon bättre kommer till sin rätt hos en annan arbetsgivare utifrån den kartläggning som gjorts.

Maja Schultz

Publicerat: 9 februari, 2022

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bläddra i nyheter