”Det blir snabbt tydligt var ansvaret ligger och vem som gör vad”

Sofia Hamrå är konsult och specialist hos Arendra. Här kan du läsa en intervju med henne där hon berättar om sin bakgrund, hur hon ser på sitt arbete hos Arendra och de uppdrag hon har parallellt med att jobba för oss.

Profilbild Sofia Hamrå. Hon står utomhus med gråblå träningskläder och ler. I bakgrunden syns en sjö och träd.
”Redan efter några veckors kontakt med medarbetaren märktes stor skillnad i motivation och driv, fanns ingen tvekan om vem som styrde skutan”, säger Sofia

 

Vad är din bakgrund och varför arbetar du för Arendra?

– Jag har arbetat med hälsa och rehab i relation till arbetslivet under de senaste 15 åren. Bland annat som rehabkoordinator inom företagshälsovård och primärvård och som rehab-/hr-konsult. I de rollerna har jag jobbat med omställning och coachning, rehabledning och utredningar men också varit involverad i hälsoprojekt. I botten har jag en sjukgymnastutbildning.

För mig är det alltid helheten som gör mig mest nyfiken. Att hur vi lever och vilka val vi gör under dygnets alla timmar har så stor betydelse för hur vi mår – och att det finns så mycket vi kan påverka själva. Det är otroligt spännande att få vara med och guida människor att komma till den insikten. I mina uppdrag för Arendra får jag utlopp för den nyfikenheten och kan vara kreativ i att hitta lösningar utifrån varje persons unika situation. Jag uppskattar också att jag utmanas och att jag får använda hela min kompetens i uppdragen.

Har du andra uppdrag utanför Arendra och finns det fördelar med det?

– Vid sidan av Arendra har jag en anställning som rehabkoordinator inom primärvården med målet att minska risk för långtidssjukskrivning. Här kan tidig kontakt med medarbetare och arbetsgivare vara avgörande för en effektiv och hållbar process. Ofta sker arbetet i tät samverkan med andra interna kompetenser och externa aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Upptagningsområdena är bland annat i socialt utsatta områden där det kan behövas ett omfattande stöd genom hela processen. Erfarenheter som är värdefulla även i mina konsultuppdrag.

”en person går från att vara vilsen och handfallen i sin situation till att agera och ta befälet över sitt liv”

På vilket sätt skiljer sig Arendras arbetssätt från traditionell företagshälsovård tänker du?

– De processer och modeller vi jobbar efter är tydliga och ger ett bra stöd i dialogen. Och det blir snabbt tydligt var ansvaret ligger och vem som gör vad. Det i sin tur skapar en större delaktighet hos alla inblandade och gör att det går snabbare att få en bild av situationen och komma till kärnan för att se vad det handlar om.

Vad är viktigt för dig som specialist i tjänsten Klargörande samtal, när du möter både chef och medarbetare?

– För mig är det viktigt att vara inlyssnande men samtidigt driva samtalet framåt. Att lyssna, engagera, involvera och se till att rätt information kommer fram i forumet ¬utan att ta över samtalet. Tydlighet är ett nyckelord här också – både när det gäller ansvar, roller och vad som förväntas. Liksom att avslutet är tydligt med en gemensam handlingsplan framåt.

Vad är ett gott resultat tycker du?

– Det kan vara något så enkelt som en tydlig handlingsplan där alla parter vet nästa steg. Men det kan också vara att en person går från att vara vilsen och handfallen i sin situation till att agera och ta befälet över sitt liv. Då brukar det bli tydligt att, okej, här behövs min hjälp inte längre – det är det bästa kvittot på ett bra resultat!

Berätta gärna om ett uppdrag som gick riktigt bra/kändes bra /värdefullt!

– Ett exempel är en klient som under en längre period haft återkommande frånvaro och signalerat missnöje och uppgivenhet med sin arbetssituation. Klienten fick en ny chef som agerade nästan direkt, tog ett ärligt samtal med sin medarbetare och tillsatte externt stöd. Redan efter några veckors kontakt med medarbetaren märktes stor skillnad i motivation och driv, fanns ingen tvekan om vem som styrde skutan. I våra samtal fokuserade vi på hållbarhet utifrån både arbete och privatliv inklusive livsstilsfaktorer. Några månader senare tackade medarbetaren ja till en ny tjänst.

Publicerat: 2 maj, 2022

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email