Arendra lanserar nytt beräkningsverktyg - för att uppmuntra till handlingskraft

Arendramodellen på datorskärm ovanpå skrivbord

2021-10-26: Arendra lanserar i dagarna ett nytt beräkningsverktyg tillsammans med Nyckeltalsinstitutet. Verktyget är tänkt som en tankeväckare för arbetsgivare som vill vara attraktiva, ha en modig och tydlig värdegrund och agera tidigt för att undvika sjukskrivning.

Vi är duktiga på att räkna på sjukfrånvaro. Vad kostar långtidssjukskrivningar statskassan och vad kostar korttidssjukfrånvaro arbetsgivaren? Men är det verkligen det vi ska räkna på för att komma åt incitamenten för att agera tidigt, för att ha en chans att agera innan problemen uppstår? Varje medarbetare som gått in i en långtidssjukskrivning som inte beror på en olycka eller plötslig sjukdom, och varje chef som ansvarat för en gedigen rehabiliteringsplan vet att vägen in i sjukskrivning ofta pågått en längre tid. Dessutom ofta med otydlig kommunikation kring förväntningar, privatlivets påverkan och i många fall fel och alldeles för sena insatser och för få som orkar och vågar tala om rimlig ansvarsfördelning. Var är min medarbetare hållbar? Vilken prestation finns där? Hur ser faktorerna för hållbar och långsiktig arbetshälsa ut för hen? Har vi samma uppfattning? Hur tydlig har jag som chef varit?

– ”Vi utvecklade Arendramodellen år 2017 och arbetar med det visuella verktyget alltsedan dess, i alla våra tjänster och all kommunikation. Det känns så kul och viktigt att vi nu kan koppla verktyget till faktiska kostnader som visar att det finns all anledning att agera långt tidigare än vi vanligtvis gör för att hinna fånga ohälsa, prestationsstörningar, konflikter, arbetsmiljöutmaningar, privatlivets faktiska påverkan på arbetet, med mera. En ära också att få göra detta med Nyckeltalsinstitutet, vår briljanta ekonomiska vägvisare i vårt arbete att kraftigt minska onödig sjukskrivning i Sverige”, säger Susanna Linder, VD för Arendra.

Om Arendra:

Arendra är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa
på individ-, organisations- och samhällsnivå. Tjänsterna syftar till att ge praktiska verktyg för att arbetsgivaren ska kunna och vilja agera i tid. Det bidrar till sänkta kostnader, minskat lidande och tydligare ansvarsfördelning. Arendra har huvudkontor i Stockholm men samarbetar med arbetsgivare över hela landet.

Ytterligare information lämnas av:

Annika Stenberg
E-post: annika@arendra.se
Tfn: 0709-73 18 19

eller

Susanna Linder
E-post: susanna@arendra.se
Tfn: 070-776733

Publicerat: 26 oktober, 2021

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email