Arendra logo symbol vit

Arendramodellen

Arbetsgivarens verktyg för att medvetandegöra kostnader innan sjukfrånvaro

I samarbete med Nyckeltalsinstitutet kan vi evidensbaserat visualisera faktiska kostnader för produktionsbortfall eller produktionsstörningar till följd av tidiga och tydliga signaler.

Arendramodellen schematisk bild

Här nedan kan du se ett räkneexempel

Produktionsbortfall i SEK för arbetsgivare per år:

Exempel för medellön i Sverige

Rulla ned på sidan för att se hur kostnaderna för arbetsgivaren förändras beroende av medarbetarens läge. Beräkningen visar kostnaden för en medarbetare under ett år, där de sociala avgifterna utgör 34%.

37 000

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

En normalpresterande eller t.o.m. högpresterande medarbetare bidrar till produktionen på förväntat sätt. Hen kostar inte arbetsgivaren något extra.

0

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

Förändrad motivation – ett tidigt tecken på att något inte stämmer och att inte agera på det, kan faktiskt påbörja vägen till sjukskrivning.

105 820

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

Förändrad prestation –Innan sjukskrivning har vi ofta sett tydliga signaler på att något inte stämmer. Vågar du agera? Produktionsbortfall riskerar även skapa arbetsmiljöproblem i arbetsgruppen.

317 090

Kostnaden för en sjukskriven medarbetare drabbar både medarbetaren, arbetsgivaren och samhället. Ju längre frånvaro, desto lägre sannolikhet att få tillbaka en medarbetare till full arbetsförmåga igen. För att räkna på vad konstaterad sjukfrånvaro kostar, gå in här.

När sjukskrivningen pågått längre än ett år riskerar personen hamna i ett utanförskap. Den arbetsgivare som har medarbetare som kommer hit har inte ett särskilt attraktivt varumärke.

Så. Nu ser du bilden.
Hur känns det?

Vi vet att mycket av det här är helt onödiga kostnader.
Att du som arbetsgivare tjänar stort på att fånga upp och agera på tidiga och tydliga signaler är nu lätt att förstå, och går faktiskt att räkna på.
Dessutom blir du en attraktiv arbetsgivare.
Den som alla vill jobba hos.
Våra samarbeten genererar ekonomisk
och mänsklig hållbarhet över tid.

Vill Du veta hur vi jobbar tillsammans med våra kunder? Kontakta oss här så berättar vi!

Arendra symbol logo orange