Här nedan kan du se ett räkneexempel

Produktionsbortfall i SEK för arbetsgivare per år:

Exempel för medellön i Sverige

Rulla ned på sidan för att se hur kostnaderna för arbetsgivaren förändras beroende av medarbetarens läge. Beräkningen visar kostnaden för en medarbetare under ett år, där de sociala avgifterna utgör 34%.

37 000

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

Personsymbol i grönt

En normalpresterande eller t.o.m. högpresterande medarbetare bidrar till produktionen på förväntat sätt. Hen kostar inte arbetsgivaren något extra.

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

0

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

Personsymbol i gult

Förändrad motivation – ett tidigt tecken på att något inte stämmer och att inte agera på det, kan faktiskt påbörja vägen till sjukskrivning.

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

105 820

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

Personsymbol i orange

Förändrad prestation –Innan sjukskrivning har vi ofta sett tydliga signaler på att något inte stämmer. Vågar du agera? Produktionsbortfall riskerar även skapa arbetsmiljöproblem i arbetsgruppen.

Produktionsbortfall, dvs den arbetskraft/kostnad som går förlorad då en person inte längre presterar i sin roll.:

317 090

Temperatursymbol

Kostnaden för en sjukskriven medarbetare drabbar både medarbetaren, arbetsgivaren och samhället. Ju längre frånvaro, desto lägre sannolikhet att få tillbaka en medarbetare till full arbetsförmåga igen. För att räkna på vad konstaterad sjukfrånvaro kostar, gå in här.

Personsymbol i svart

När sjukskrivningen pågått längre än ett år riskerar personen hamna i ett utanförskap. Den arbetsgivare som har medarbetare som kommer hit har inte ett särskilt attraktivt varumärke.