"Arendra har byggt ett effektivt och modigt koncept"

Kristina Dellholm är konsult och specialist hos Arendra. Här kan du läsa en intervju med henne där hon berättar om sin bakgrund, hur hon ser på sitt arbete hos Arendra och de uppdrag hon har parallellt med att jobba för oss.

Kristina Dellholm med sin hund. Kristina har axellångt blont hår, vit långärmad tröja och sitter på en gräsmatta intill sin hund, en brunvit pudel.

”Förutom gemenskap och kunskapsutbyte med övriga Arendraspecialister, ger samarbetet en fin känsla av att få bidra i ett meningsfullt sammanhang ”, säger Kristina

Vad är din bakgrund och varför arbetar du för Arendra?

– I grunden är jag legitimerad sjuksköterska, med 10 års erfarenhet från olika delar av sjukvårdsapparaten. Jag har kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion, med vidareutbildning till företagssköterska. Som företagssköterska vid kommunal företagshälsovård arbetade jag med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade mot kommunens många olika typer av verksamheter. Åren därefter arbetade jag på kommunal HR-avdelning som internkonsult gällande folkhälsofrågor och arbetsmiljöutveckling samt projektledning gällande personal- & organisationsutveckling inom förskola och skola. Mitt stora intresse för ledarskap och det livslånga lärandet ledde in mig på skolledarskap, med rektorsexamen vid Göteborgs universitet.

Under 10 år arbetade jag som rektor inom förskolan, med personalansvar för ett stort antal medarbetare. Min yrkesresa har skapat en bra verktygslåda och ett outsläckligt intresse för att stödja chefer och arbetsgivare i proaktivt ledarskap och utvecklandet av hälsofrämjande arbetsplatser. Arendras värdegrund och metoder dockar perfekt in i min uppfattning om effektiv företagshälsa. Därför känns det väldigt meningsfullt att få bidra i Arendras insatser.

Har du andra uppdrag utanför Arendra och finns det fördelar med det?

– Jag har drivit eget företag i 30 år, i olika omfattning relaterat pågående tillsvidareanställning. Idag arbetar jag heltid som fristående konsult och erbjuder handledning, rehabkoordinering samt utbildning – ibland tillsammans med min diplomerade skol- & terapihund Harry. Samarbetet med Arendra är en rolig och hjärtevärmande del av mitt företagande. Förutom gemenskap och kunskapsutbyte med övriga Arendraspecialister, ger samarbetet en fin känsla av att få bidra i ett meningsfullt sammanhang.

På vilket sätt skiljer sig Arendras arbetssätt från traditionell företagshälsovård tänker du?

– Jag upplever att Arendra har byggt ett effektivt och modigt koncept där vårdperspektivet sållats bort från företagshälsoarbetet. Detta innebär snabba resultat genom att det proaktiva arbetet blir framträdande och de salutogena perspektiven får chans att göra verklig verkan, jämfört med metoder som utgår från patologiska perspektiv. Detta är även framträdande vid insatser där ohälsan hos en individ eller en organisation eskalerat. Arendra har även i dessa fall fokus på friskfaktorer och leder individen och organisationen mot hälsosamma beslut som gynnar alla parter.

Kristina har axellångt blont hår, är kläd i en röd halsduk, mörk fodrad jacka. Hon lutar sig mot ett träd en kall dag utomhus.

Vad är viktigt för dig som specialist i tjänsten Klargörande samtal, när du möter både chef och medarbetare?

– Det är viktigt att medarbetaren liksom chefen upplever att jag genuint vill förstå och stödja dem framåt i processen. Detta innebär ett aktivt lyssnande, liksom att bidra till tydlighet genom att spegla och summera utifrån Arendras samtalsmodeller. I sammanhanget är det effektivt att samtala om ansvar, roller och vad som förväntas. Metoden brukar leda till att båda parter känner sig förstådda och lyssnade på, vilket skapar mylla för nya insikter och hälsosamma beslut som gynnar alla inblandade.

Vad är ett gott resultat tycker du?

– Ett gott resultat börjar med att nya fakta lyfts fram i ljuset och att nya insikter faller på plats, vilket ger medarbetaren liksom chefen djupare förståelse för situationen. Detta brukar leda till nya idéer och ny handlingskraft, vilket bidrar till att en handlingsplan kan upprättas. Att båda parter vet och förstår nästa steg utifrån proaktivt förhållningssätt ger trygghet och tydlighet. Ett gott resultat är också att medarbetaren liksom chefen, upplever att situationen förändrats till det bättre och rör sig åt rätt håll.

Berätta gärna om ett uppdrag som gick riktigt bra/kändes bra /värdefullt!

– Ett exempel kommer från en arbetsplats som två år tidigare bytt chef. Under lika lång tid hade en medarbetare uttryckt missnöje med sin arbetssituation, hur processerna planerades på arbetsplatsen och hur den nya chefen organiserade verksamheten.

Vid klargörande samtal uppdagades att medarbetaren hade erhållit en mängd roliga arbetsuppgifter av föregående chef, men arbetsuppgifter som inte låg i linje med anställningsavtalet. Den nya chefen organiserade verksamhetens processer utifrån centrala direktiv och utifrån de roller som baserades på anställningsavtalen.

Medarbetaren kom under de klargörande samtalen fram till att hen inte längre ville arbeta med de uppgifter som var förenliga med det faktiska anställningsavtalet. En kort tid därefter tackade hon ja till annan tjänst.

Publicerat: 29 augusti, 2022

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email