Kund: Norstedts Förlagsgrupp

Intervju med Anna Kotander, HR chef Norstedts Förlagsgrupp

Varför började du/ni samarbeta med Arendra?
-Jag hade jobbat med Arendra på tidigare jobb och hade bra erfarenhet från det samarbetet. Det var alltså naturligt att ta med samarbetet även till detta jobb även om man redan hade ett avtal med annan part.
Har du eller din organisation lärt er något sedan ni började med samarbetet?
-Största lärdomen är vikten av att agera tidigt på signaler och att våga ställa frågor som kan upplevas som obekväma. Hellre fråga en gång för mycket än missa att fånga upp någon i tid.
Hur skiljer sig Arendra mot traditionell företagshälsovård och hälsoförsäkringar tycker du?
-De är framförallt otroligt snabba vilket jag tycker är viktigt. Sen är dialogen ärlig och rak. De vågar också ställa krav, både på oss som arbetsgivare och på medarbetaren. De duckar verkligen inte från att ställa tuffa frågor som får oss alla berörda parter att tänka till ett extra varv.
Vilka effekter och resultat ser du av samarbetet?
-Själv lär jag mig varje gång något nytt från avslutade insatser då inget fall är det andra likt. För medarbetarnas del ser jag en snabbare väg till tillfrisknande där de känner sig sedda och respekterade. Våra chefer har också uppskattat dialogen i trepartsmöten.
Finns det något du vill säga till de som funderar på att påbörja ett samarbete med Arendra?
-Även om man har ett bra samarbete med en leverantör skulle jag rekommendera att man testar Arendra i fall där motivationen sviktar eller medarbetaren visar tidiga tecken på för hög stress. Att få en medarbetare på rätt köl i tid innan sjukskrivning sparar ju väldigt mycket pengar och där tycker jag verkligen Arendra gör ett grymt jobb.

Anna Kotander porträtt

”Att få en medarbetare på rätt köl i tid innan sjukskrivning sparar ju väldigt mycket pengar och där tycker jag verkligen Arendra gör ett grymt jobb.”

Anna Kotander, HR chef, Norstedts Förlagsgrupp

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?