Kund: Coor

Intervju med Maria Sjödin och Minna Wallin , Sitechefer Kontaktcenter Coor

Varför valde ni att jobba med Arendra?

– Att arbeta med sjukfrånvaro och rehab är ett svårt och krävande arbete. Vi kände att vi ville hitta en partner som långsiktigt kunde utbilda, stötta och vägleda våra chefer i det här. Dels för att ge dem kraft och energi att orka med de här frågorna och dels för att ge dem konkreta verktyg och modeller för arbetet.

På vilket sätt har samarbetet hjälpt er?

– Vi har fått lära oss hur vi kan arbeta med Arendramodellen och har implementerat den inom alla verksamheter i Kontaktcenter på Coor. Vi uppskattar mycket att ha en kombination av gemensamma workshops och individuell coachning till varje chef.
Vi är idag duktigare på att identifiera eventuella risker i arbetshälsan hos våra medarbetare och kan på så sätt jobba med preventiva aktiviteter för att förebygga ohälsa. Vi har lärt oss att och hur vi kan tydliggöra ansvaret hos medarbetaren.

När skulle du rekommendera att en arbetsgivare skall ta kontakt med Arendra?

– Vi tycker nog att alla skulle ha stor nytta av att arbeta med Arendra! Arendramodellen bygger på att både se och komma ihåg att bekräfta de som fungerar och levererar starkt dag ut och dag in, men också fånga upp signaler hos och se de medarbetare som inte mår så bra, i ett så tidigt stadium som möjligt och det gynnar alla om man arbetar strukturerat med det här i vardagen.

Personal på Coor

Maria Sjödin och Minna Wallin, Sitechefer Kontaktcenter Coor.

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?