Kund: Blomsterlandet

Intervju med Lisa Holmberg, Regionchef på Blomsterlandet

Varför började du/ni samarbeta med Arendra?

– Vi fick tips om Arendra när vi behövde stöd i samband med en medarbetare där vi inte hade samsyn kring förväntningar och utfall. Ett låst läge där vi inte kom framåt och där båda parter behövde se saker från ett annat perspektiv.

Den faktiska situationen gjorde att vi insåg att vi hade ett behov av att vidareutveckla oss i att ha bättre samtal; oftare och med bättre fokus.

Har du eller din organisation lärt er något sedan ni började med samarbetet?

– Vi har lärt oss att samtala bättre. Att samtala oftare och att samtalet i sig är viktigare än att det blir rätt enligt en checklista, mall eller något ev. årshjul inom verksamheten.

Att som ledare direkt ta ett förutsättningslöst samtal när vi ser att beteenden förändras eller avviker från det normala. Det har gjort att vi sparar både tid och pengar samt får mer nöjda medarbetare och chefer.

Hur skiljer sig Arendra mot traditionell företagshälsovård och hälsoförsäkringar tycker du?

– Arendra har en enkel och tydlig metodik som är lätt att använda i vår vardag. Noll krångel och Arendra är lätta att komma i kontakt med för samtal och bollplank kring stort och smått.

Vilka effekter och resultat ser du av samarbetet?

– Vi ser stärkta chefer och därmed en mer effektiv och engagerad verksamhet med tydligare återkoppling, vilket i alla medarbetarundersökningar är efterfrågat från våra medarbetare.

Finns det något du vill säga till de som funderar på att påbörja ett samarbete med Arendra?

– Våra bekymmer är emellanåt fortfarande svåra, men de känns enklare att ta tag i efter våra utbildningar med Arendra. 

Vi visste inte att det svåra kan vara så enkelt. Nu vet vi det.

Lisa Holmberg profilbild

Lisa Holmberg

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?