Kund: White Arkitekter

Klargörande samtal är en del av vårt arbete för ökat ansvar och bättre arbetshälsa

”När vi ser tecken på ohälsa hos våra medarbetare försöker vi agera tidigt. Händelser i livet och vårt arbetssätt påverkar vår arbetsförmåga och kan behöva justeras eller förändras. Med professionellt stöd och hjälp kan vi vara hållbara och orka ett helt arbetsliv.

Arendra hjälper oss att tydliggöra ansvarsfördelningen när det kommer till förebyggande arbete, främjande hälsa, eller rehabilitering.

De hjälper oss klargöra orsak och verkan och är duktiga på att återkoppla efter utförda insatser.
Genom vårt samarbete ger vi våra medarbetare, chefer och ledare möjlighet att tillsammans med Arendra ta ansvar i detta viktiga arbete.

Vi vill särskilt lyfta fram Arendras klargörande och rådgivande samtal.

En kort och tydlig insats där närmaste chef och medarbetare får stöd och mod att agera i tid.”

Anna Kropp, HR specialist

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?