Kund: Vattenfall

Intervju med Hanna Ekman, HR Business Partner på Ringhals Kärnkraftverk, Vattenfall

Hur ser chef- och ledarskapsutbildningarna ut hos er inom nämnda område?
-Vi har en obligatorisk grundutbildning om 3 dagar för alla nya chefer. Den innehåller 2 ½ dag med teori och ½ dag med projektarbete utifrån case. Sedan har vi krav på återträning var tredje år. Men självklart får man gå oftare om man vill. 😊 Återträningen består oftast av en halv dag med något tema eller fokusområde. Det kan vara elsäkerhet, OSA, alkohol och droger, arbetsmiljöansvar eller annat. Tillfällen för återträning finns ca 2-3 ggr/år, då med olika teman.

Återträning är ett begrepp ni använder, vad menar ni med det?
-Ja, återträning är ett brett begrepp hos oss som inte bara omfattar kompetens inom arbetsmiljö utan det finns inom andra kompetensområden också. Det är ett sätt att repetera och bibehålla kompetensen för personalen!

Varför har ni valt att jobba med Arendra för återträning?
-Arendra är duktiga inom detta område. I just ”Praktiskt hälsofrämjande arbete” gör kursledarna ämnet mer lättbegripligt och våra ledare får med sig praktiska verktyg att använda i vardagen.

Vad är din upplevelse av Arendras praktiska utbildning?
-Utbildningen är väldigt uppskattad av våra ledare och får höga betyg i de utvärderingar som görs efter varje tillfälle.

Hur känns det att ni på HR går samma utbildning som era chefer?
-Det känns bra och nödvändigt. Vi jobbar tillsammans i många frågor och det är då bra att höra och uppleva samma saker som cheferna.

Hur kommer ni jobba vidare med området arbetshälsa, OSA och era återträningar?
-På samma sätt som tidigare då vi tycker att vi har fått till en bra struktur.

Arendra är ju en proaktiv företagshälsa. Du har många års erfarenhet av att jobba med HR-frågor i stora svenska företag. Vad ser du är det som gör att ni väljer Arendra för en sådan här utbildning?
-Ibland kan det vara bra att ta in en extern part i dessa frågor. Vi har valt Arendra för att de är duktiga och kompetenta inom området och har mycket samlad erfarenhet att dela med sig av. Vi är väldigt nöjda med utbildningen, vars innehåll stärker våra chefer att agera tidigt i olika frågor.

Hanna Ekman, HR Business Partner på Ringhals Kärnkraftverk, Vattenfall står utomhus med öppen landskapsvy bakom. Hanna har brunt hår och bär en vit kavaj och mörka byxor.

Hanna Ekman, HR Business Partner på Ringhals Kärnkraftverk, Vattenfall

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?