Kund: Lärarförbundet

Stöttning av medarbetare för ökat eget ansvar

Livs- och yrkesplanering

En insats när arbetsgivaren vill ge sina medarbetare möjlighet att aktivt ta sitt ansvar för ett hållbart arbetsliv. Tjänsten handlar om att se, reflektera över och agera på sina möjligheter utifrån nuvarande arbetssituation, livssituation, kompetens och motivation.

Samarbetet med Lärarförbundet, våren 2019

Livs- och yrkesplanering vid organisationsförändring och personalomställning.

”Livs- och yrkesplanering var ett viktigt stöd när medarbetare avslutar sin anställning på grund av förändringar hos arbetsgivaren.
Arendra har under våren 2019 stöttat våra medarbetare för att själva våga ta ett aktivt ansvar för sitt framtida yrkesliv.
Vi har varit tydliga med vad våra medarbetare kan få för stöd av oss som arbetsgivare, för att våga ta eget ansvar. Det i kombination med Arendras vassa kompetens gör att vi är oerhört nöjda!”

Sven Lindsten, Enhetschef/Biträdande personalchef

Kommentar från arbetstagare

Hur kan man veta att det är dags att bryta upp från nuvarande arbetsgivare och hitta en ny karriär?

Trots Covid-19 och den osäkerhet som vi alla känner i pandemins anda vågade Carola släppa taget – hur kommer det sig?

”När kugghjulet inte längre passar i organisationens urverk. När jag via min arbetsgivare fick vägledande samtal hos Arendra för att se vilka valmöjligheter som var tillgänglig blev beslutet tydligt. Frågorna som ställdes gav mig insikt och mod. Det är klart att det är lite skrämmande men så mycket mera glädje och energi jag har idag!”.

Carola B, tidigare anställd på lärarförbundet i 14 år

Carola Bolmstedt porträttbild. Hon är klädd i blått på överdelen en sommardag i en park.Jag vet ju att jag har massor med kompetens, men vad kan jag göra med allt? Kände mig blind för att se möjligheterna och då var det bra att via digitala möten med Annika på Arendra kasta ut tankar som kom igång tack vare hennes frågeställningar och uppgifter att göra mellan våra samtal. Gjorde det enklare för mig att se vilka förutsättningar som finns och att det kanske inte är så farligt att befinna sig i ett tillstånd av förvirring.

Samtalen med Annika gav mig modet att på LinkedIn öppet skriva ett inlägg om att jag är mitt i en förändring och jag vet inte alls vad det kommer leda till. Fick sån härlig respons från mitt nätverk som resulterade i ett spännande erbjudande från Prestera Management i Karlstad. Så nu är jag officiellt där som managementkonsult med stöd från TRR och har möjlighet till anställning och delägarskap. Påbörjat deras projektledarutbildning för att bli certifierad Agerus-konsult. Anledningen till att jag valde Prestera är att vi arbetar med att stödja verksamheter att skapa motivation, effektivitet, lust och hälsa för en hållbar prestationskultur™. Vi är verksamma inom ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling och rekrytering. Och samtalen med Annika fick mig att inse att det är just det jag vill arbeta med så jag kan använda mina erfarenheter och kompetensutvecklingen jag fått genom mina år som projektledare hos Lärarförbundet.

Arendra jobbar med att synliggöra nuläget och hur det kan se ut framåt arbetslivsmässigt. En kompetens- och intressekartläggning parallellt med en sanningsenlig titt på livspusslet ger utrymme för klienten att se sina unika möjligheter för att nå en hållbar och god arbetshälsa över tid.

”Det är inte så lätt att våga bryta upp från en anställning och ibland behöver man som medarbetare få stöd i den processen för att se olika möjliga alternativ.”

Sven Lindsten HR-ansvarig på Lärarförbundet.

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?