Kund: Länsförsäkringar Uppsala

Utbildning i Praktiskt hälsofrämjande ledarskap

 Här har vi utbildat alla chefer på Länsförsäkringar i Uppsala och även personalnära funktioner.

Här följer två intervjuer vi gjorde med kunden. 

Vad är din upplevelse av utbildningen Praktiskt hälsofrämjande ledarskap?

En väldigt uppskattad och givande utbildning som gett oss och våra chefer bra verktyg för att jobba konkret och proaktivt med dessa viktiga frågor. Särskilt uppskattat är Arendramodellen som gör det enklare att analysera medarbetargruppen utifrån hälsa. Då alla våra ledare och HR-medarbetare deltog i utbildningen har vi numera ett gemensamt språk vilket underlättar vårt arbete. Stort plus att utbildningen innehåller så pass mycket träning och återkoppling. Det är alltför sällan vi i vardagen tar oss tid att faktiskt öva på den här typen av samtal och nu fick vi chansen.

Vad är det som gör att ni väljer Arendra för en sådan här utbildning?

Arendra jobbar för, och underlättar ett proaktivt, tydligt och effektivt arbetssätt som leder oss framåt vilket vi uppskattar mycket. Vi har alltid givande dialoger i vårt samarbete med Arendra vilket skapat ett högt förtroende.

Hur kommer ni på Länsförsäkringar att jobba vidare för att vara en modern arbetsgivare när det kommer till det hållbara arbetslivet för era medarbetare?

Hälsa har alltid varit en aktuell fråga på Länsförsäkringar Uppsala. I och med utbildningen Praktiskt hälsofrämjande ledarskap har vi ytterligare ett gemensamt verktyg att luta oss mot vilket kommer hjälpa oss att hantera dessa frågor på ett ännu bättre sätt framöver.

Länsförsäkringar Uppsala

En av era chefer uttryckte inför utbildningen att ”vi spelar ju match varenda dag, men vi tränar nästan aldrig”, vad menade hen med det tror du och varför är praktisk träning viktigt?

Min tro är att vi behöver både förbereda oss mentalt men också träna inför ”matchsituationerna”. Det för att kunna vara vår bästa version av ledare när vi väl är i ”match”.

Vad är din upplevelse av utbildningen Praktiskt hälsofrämjande ledarskap?

Mycket positiv. Både ny kunskap och påminnelse om det som Ibland kan tyckas självklara och tas förgivet men det är många detaljer som är så viktiga för vardagligt hälsofrämjande ledarskap.

Kan du ge något konkret exempel på när teorin eller verktygen som ges under utbildningen kan användas?

Jag uppskattar och tar till vara på förtydligande kring medarbetarens ansvar, kanske främst för mig som ledare att känna mig trygg i men också att använda för att förtydliga för medarbetare om situationen ses lämplig. Arendramodellen är också ett mycket bra verktyg att använda sig av och påminnelsen om samtalsmetodik samt praktisk träning kopplat till det. Något jag också stärkte mig var att tydliggöra kostnader för ohälsa.

Mycket givande och inspirerande dagar!

Åsa Stafberg, kontorschef bank på Drottninggatan, Uppsala

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?