Kund: Enköpings kommun

Chefsutbildning gav tydligare ledarskap vid ohälsa

Med chefsutbildningen “Det nödvändiga samtalet – våga agera tidigt” lyckades Enköpings kommun sänka sjukskrivningarna inom vård, skola och omsorg.

Utmaning

För att nå målsättningen att sänka sjukfrånvaron inom Enköpings kommun behövde chefer och ledare verktyg för att upptäcka signaler på ohälsa och att våga prata om dem. Man ville också öka förståelsen för de ekonomiska vinsterna av att agera tidigt.

Lösning

HR-avdelningen och chefer och ledare inom kommunens vård, skola och omsorg fick gå den praktiska chefsutbildningen ”Det nödvändiga samtalet – våga agera tidigt”.

Resultat

Många deltagare upplevde att de fått tillbaka sitt chefsmandat och slutade ducka för obekväma samtal. Efter utbildningen sjönk sjukfrånvaron tack vare ett tydligare ledarskap vid ohälsa och ett större fokus på positiv feedback.

Om utbildningen

”Det nödvändiga samtalet – våga agera i tid!” innehåller praktiskt lärande i form av utmanande samtalsträning under två halvdagar. Kursdeltagarna får med sig ett strukturerat arbetssätt och strategier som har direkt betydelse för arbetsplatsens och medarbetares hälsa och prestation. Utbildningen ger också större kunskap om kostnader vid korttidsfrånvaro, och hur försäkringskassans bidrag för arbetsplatsnära stöd och andra förebyggande rehabiliteringsstöd fungerar.

”För oss var det självklart att välja Arendras utbildning. Den gav oss en gemensam samtalsmodell och en kollektiv styrka att nå kommunens mål om att sänka sjukfrånvaron.”

Anneli Karlsson, HR-konsult rehabilitering, Enköpings kommun

”Väldigt tydligt, informativt och intressant upplägg.”

”Mycket konkreta inputs som gett mig många tankar och energi att fortsätta!”

”Kompetenta, positiva och pedagogiska utbildningsledare.”

Kursdeltagare, Enköpings kommun

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?