Kund: Byggpartner i dalarna AB

Coachning och vägledning gav balansen tillbaka

För Byggpartner är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför jobbar man aktivt med företagets hälsa och erbjuder stöd till medarbetare som känner oro och tidiga signaler på stress. Coachning och vägledning har gett balans mellan arbete och privatliv – och medarbetare som trivs på sitt jobb.

Kund

Byggpartner i Dalarna AB är ett byggföretag som erbjuder byggentreprenad, byggservice och ställningsentreprenad. Företaget har ca 450 anställda och är verksamt i Stockholm, Mälardalen och i Dalarna.

Utmaning

Medarbetare där oro och stress påverkar arbetet. Både arbetsgivaren och de anställda ville ta ett aktivt ansvar för att arbets- och livssituationen inte skulle leda till sjukskrivning.

Lösning

Genom coachning hjälpte vi medarbetare att ringa in vilka områden i livet som gav respektive tog energi. Vi jobbade med små genomförbara förändringar som var motiverande och gav effekt.

”Genom att notera hur jag tänker och förändra hur jag agerar både privat och i arbetslivet kan jag aktivt påverka hur jag mår utifrån vad som tar och vad som ger mig energi.”

Medarbetare och arbetsledare, Byggpartner

Coachningen gav ny energi

Under de coachande samtalen benade vi upp vad som tar respektive ger energi, både privat i vardagen och på jobbet. Vi fokuserade på de områden där medarbetaren själv kunde påverka. En viktig faktor här var är att förändringarna skulle kännas fullt genomförbara och inte vara för stora. Efter coachningen upplevde både medarbetare och arbetsgivaren en positiv förändring. Byggpartner samarbetar nu löpande med Arendra för att snabbt kunna ge stöd till sina medarbetare vid signaler på stress.

”Det har varit enkelt och smidigt att jobba med Arendra. Jag uppskattar er förmåga att ta i det som är obekvämt och jobbigt.”

Elisabet Granström, HR-specialist, Byggpartner

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?