Kund: Bonnier solutions

Satsning på ett mer hållbart arbetsliv

För Bonnier Solutions är det viktigt att behålla och utveckla sina medarbetare trots ett relativt högt arbetstempo hela året. Arendras insats med tjänsten Mitt Liv och Min karriär blev svaret på utmaningen.

Kund

Bonnier Solutions erbjuder nordiska Bonnierföretag kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster inom löneadministration, HR och ekonomi.

Utmaning

Ett högt arbetstempo året om hade lett till stress och en känsla av att gränsen mellan arbete och fritid suddats ut för många av medarbetarna. Hos HR och ledningen ville man ta ansvar för att behålla och utveckla medarbetarna – och samtidigt säkra produktiviteten i företaget.

Lösning

Ett nytt hälsofokuserat arbetssätt har införts, där personer i riskzonen erbjudits insatsen Klargörande samtal. Denna fångar upp medarbetare som visar tecken på ohälsa eller minskad motivation på jobbet och ger en konkret handlingsplan för att hitta tillbaka till ett hållbart arbetsliv.

Några ord om vad vi åstadkom tillsammans

Medarbetarna på Bonnier Solutions har satt tydligare gränser mellan arbete och fritid, vilket backas upp av cheferna. Där det behövts har även familj och privat nätverk involverats för att balansen ska fungera. Nyckelpersoner i organisationen har börjat ta ett större ansvar för sin egen fysiska träning och privata hälsa. På så sätt har man kunnat undvika sjukskrivningar och fått en större stabilitet i produktionen inom företaget. På köpet upplever Bonnier Solutions att man har blivit en mer attraktiv och involverad arbetsgivare.

”Jag uppskattar särskilt den raka och ärliga dialog som jag tycker Arendra har både med mig på HR och med våra medarbetare. De ryggar inte för att ställa de obekväma frågorna men gör det på ett omtänksamt sätt som gör att utveckling sker genom ömsesidig respekt.”

Anna Kotander, HR Manager

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet?

I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om oss

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?