Tjänster för ett hållbart arbetsliv

Var och en av oss har vår egen historia, personlighet och jobbsituation. Därför börjar vi alltid med att sätta oss in i varje persons unika situation, oavsett aktuell insats. Tillsammans med de aktörer som berörs, till exempel arbetsgivaren, försäkringsbolaget, facket, företagshälsovården, sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, tydliggör vi sedan hur ansvarsfördelningen bör ser ut – och hittar den mest effektiva och hållbara vägen åter i arbete. Arendra är godkänd leverantör för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via Försäkringskassan och Arbetsmiljöutbildning via Afa Försäkring

Våra tjänster

Klicka på önskat område nedan

När ni vill agera men saknar praktiska och kraftfulla verktyg i vardagen för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro. Ni har gått en teoretisk arbetsmiljöutbildning där fokus varit på organisatorisk och social hälsa, men ni ser att de viktiga dokumenten lätt blir hyllvärmare istället för att knytas till vardagens komplicerade verklighet.

Ni behöver fördjupad kunskap och en kollektiv styrka för att se möjligheter och riskfaktorer och utifrån den agera för att främja arbetshälsa på arbetsplatsen. Vi ger kunskap om människans utsida och insida och riktiga verktyg att agera med. Praktisk samtalsträning i triader och feedback från oss ingår självklart. För att du ska bli den bästa arbetsgivaren. Den som alla vill jobba hos.

Tid: Två halvdagar med några veckors mellanrum där det ingår individuell handledning mellan utbildningstillfällena.

Målgrupp: Vår utbildning vänder sig till dig som är chef och ledare, rehabiliterings- eller arbetsmiljöansvarig, fackligt ombud eller teamledare utan personalansvar.

Referens kundcase:

SPP

Enköpings kommun

Läs mer

Fler detaljer om kursinnehåll och anmälan

Vi hjälper er att se vilka övergripande möjligheter som finns för att förbättra och utveckla det personalstrategiska hälsoarbetet och tydliggöra vad ni har för kostnader i samband med ohälsa på arbetet. Vi upprättar en handlingsplan med rekommendationer i prioriteringsordning. Den kan till exempel innefatta insatser på individnivå för att hjälpa medarbetare med hög ohälsa eller som är sjukskrivna, åter till arbete. Den kan också innefatta insatser på grupp- och organisationsnivå, till exempel förbättrade rutiner eller utbildning.

Tid: Ca 2-4 veckor. Det kan också se annorlunda ut beroende av företagets storlek, syfte och mål med insatsen. För att uppnå en hållbar förändring rekommenderar vi att vi finns med upp till max ett år.

Målgrupp: Arbetsgivare som vill minska kostnader till följd av ohälsa och främja en hälsosam, attraktiv arbetsplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Klargörande samtal hos oss är aktuellt när en medarbetare eller chef behöver agera på en eller flera tidiga signaler om att något inte står rätt till i syfte att främja en god arbetshälsa och prestation. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation som förändrats, tidiga tecken på ohälsa eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Vid behov kan en fortsättning av vägledande samtal ske.

Målgrupp: medarbetare, chefer, ledare och HR-personal som behöver stöd i att klargöra orsak till ändrad arbetshälsa.

Tid: 3 tillfällen inkl återkoppling genom trepartssamtal

Referens kundcase:

White Arkitekter AB

Byggpartner

Bonnier

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vid behov kan en fortsättning av vägledande samtal ske.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Klargörande samtal hos oss är aktuellt när en medarbetare eller chef behöver agera på en eller flera tidiga signaler om att något inte står rätt till i syfte att främja en god arbetshälsa och prestation. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation som förändrats, tidiga tecken på ohälsa eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Vid behov kan en fortsättning av vägledande samtal ske.

Målgrupp: medarbetare, chefer, ledare och HR-personal som behöver stöd i att klargöra orsak till ändrad arbetshälsa.

Tid: 3 tillfällen inkl återkoppling genom trepartssamtal

Referens kundcase:

White Arkitekter AB

Byggpartner

Bonnier

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Livs- och Karriärplanering ger dig tydliga praktiska verktyg för att komma underfund med din nya inriktning i arbetslivet. Du engagerar dig genom eget ansvar och hemuppgifter i gengäld får du tydlig, effektiv och individuellt anpassad coachning utifrån dina förutsättningar för att hitta nya perspektiv på ditt framtida liv och yrkesliv.

Vi lär ut, diskuterar och övar praktiskt på hur mänsklig kommunikation och våra olika signalsystem kan hjälpa oss för att skapa förtroende och nå dit vi vill. Genom olika kompetensverktyg ger vi tips på olika vägar för att söka arbete, utifrån ditt förväntade resultat.

Insatsen styrs av din motivation, dina intressen, möjligheter och rädslor.

Du gör tillsammans med oss en personlig handlingsplan/framtidsplan för att nå dit du vill.

Målgrupp: medarbetare eller chefer som behöver fundera ut om en ny inriktning i arbetslivet behövs, för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Tid: 5 tillfällen inkl återkoppling till arbetsgivare

Referens kundcase:

Lärarförbundet

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Klargörande samtal hos oss är aktuellt när en medarbetare eller chef behöver agera på en eller flera tidiga signaler om att något inte står rätt till i syfte att främja en god arbetshälsa och prestation. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation som förändrats, tidiga tecken på ohälsa eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Vid behov kan en fortsättning av vägledande samtal ske.

Målgrupp: medarbetare, chefer, ledare och HR-personal som behöver stöd i att klargöra orsak till ändrad arbetshälsa.

Tid: 3 tillfällen inkl återkoppling genom trepartssamtal

Referens kundcase:

White Arkitekter AB

Byggpartner

Bonnier

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren utreder vi orsak till ohälsan eller sjukskrivningen samt dokumenterar en plan och ansvarsfördelning, så att återgång i arbete kan ske på rätt sätt. Vi reder ut vad som bör förändras för att åstadkomma ett mer hållbart arbetsliv, förbättra hälsan och var ansvaret för eventuella åtgärder rimligen bör ligga. Ibland rekommenderar vi kontakter med primärvård eller andra aktörer som kan underlätta medarbetarens arbetsåterång. Planen utgår ifrån medarbetarens arbets- och livssituation.

En plan för återgång i arbete kan med fördel initieras mycket tidigt för att minska risken för långvarig sjukfrånvaro.

Tid: 3-5 veckor

Målgrupp: Medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro eller nyligen blivit sjukskrivna.

Referens:

Kommer snart

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vid denna insats är medarbetaren och arbetsgivaren överens om att anställningen ska avslutas. Inför ett sådant beslut finns vi vid behov som resurser till alla aktörer, till exempel chef, HR, medarbetare, fack eller andra aktörer med påverkansmöjlighet.

Tid: 3-6 mån utifrån orsak. En kortare insats rekommenderas vid vanlig karriärväxling. En längre period är vanligare vid en rehabomställning eller outplacement.

Målgrupp: Medarbetare med t ex minskad motivation, som har ökad korttidsfrånvaro, längre tids sjukskrivning, eller där omplacering inte är möjlig. Arbetsbrist kan vara en annan orsak till ett omställningsbeslut.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren utreder vi orsak till ohälsan eller sjukskrivningen samt dokumenterar en plan och ansvarsfördelning, så att återgång i arbete kan ske på rätt sätt. Vi reder ut vad som bör förändras för att åstadkomma ett mer hållbart arbetsliv, förbättra hälsan och var ansvaret för eventuella åtgärder rimligen bör ligga. Ibland rekommenderar vi kontakter med primärvård eller andra aktörer som kan underlätta medarbetarens arbetsåterång. Planen utgår ifrån medarbetarens arbets- och livssituation.

En plan för återgång i arbete kan med fördel initieras mycket tidigt för att minska risken för långvarig sjukfrånvaro.

Tid: 3-5 veckor

Målgrupp: Medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro eller nyligen blivit sjukskrivna.

Referens:

Kommer snart

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vid denna insats är medarbetaren och arbetsgivaren överens om att anställningen ska avslutas. Inför ett sådant beslut finns vi vid behov som resurser till alla aktörer, till exempel chef, HR, medarbetare, fack eller andra aktörer med påverkansmöjlighet.

Tid: 3-6 mån utifrån orsak. En kortare insats rekommenderas vid vanlig karriärväxling. En längre period är vanligare vid en rehabomställning eller outplacement.

Målgrupp: Medarbetare med t ex minskad motivation, som har ökad korttidsfrånvaro, längre tids sjukskrivning, eller där omplacering inte är möjlig. Arbetsbrist kan vara en annan orsak till ett omställningsbeslut.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Hur vet jag vilken insats som passar?

Nyckeln till framgång är ofta att matcha våra insatser med personens unika situation. Ibland är det lätt, ibland lite knepigare. Vi hjälper gärna till att bemanna med rätt kompetenser och involvera de parter som behövs.