Tjänster för ett hållbart arbetsliv

Var och en av oss har vår egen historia, personlighet och jobbsituation. Därför börjar vi alltid med att sätta oss in i varje persons unika situation, oavsett aktuell insats. Tillsammans med de aktörer som berörs, till exempel arbetsgivaren, försäkringsbolaget, facket, företagshälsovården, sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, tydliggör vi sedan hur ansvarsfördelningen bör ser ut – och hittar den mest effektiva och hållbara vägen åter i arbete. Arendra är godkänd leverantör för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via Försäkringskassan och Arbetsmiljöutbildning via Afa Försäkring

Våra tjänster

Klicka på önskat område nedan

Praktisk utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö, den ofta svåraste delen i arbetsgivarens ansvar. Vi ger tydliga praktiska verktyg och mandat att agera. Du som chef och ledare får en samtalsmodell och verktyg som ger dig styrka att av omtanke agera tidigt vid förändrat beteende, kompetensbrist, risk för ohälsa och samtidigt ge ansvar tillbaka till dina medarbetare. För att ha en chans att kunna motverka ohälsa och sjukskrivning.

Arendra utgår ifrån ett tydligt arbetsgivarfokus där ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medarbetare utifrån aktuell forskning, tydliggörs. Du får ett praktiskt tillvägagångssätt som direkt kan appliceras i arbetets vardag, för att inte lägga din energi på svåra samtal. Genom ekonomiska och humana incitament lär du dig agera för en hållbar arbetshälsa.

Arendras utbildning är godkänd av AFA vilket innebär att du som arbetsgivare kan få tillbaka 50-70% av din investering.

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

Tid: Två halvdagar med några veckors mellanrum där det ingår individuell handledning mellan utbildningstillfällena. Kan utföras både digitalt och fysiskt.

Målgrupp: Vår utbildning vänder sig till dig som är chef och ledare, rehabiliterings- eller arbetsmiljöansvarig, fackligt ombud eller teamledare utan personalansvar.

Referens kundcase:

SPP

Enköpings kommun

För mer information om tjänsten kontakta oss här

Du som ledare önskar vägledning. Det kan till exempel handla om en hög inre press som gör att du som ledare behöver hitta verktyg för att kunna hantera och balansera din tillvaro med bibehållen hälsa. Eller en önskan om ökad förmåga att involvera och engagera dina medarbetare. Eller att du behöver nya perspektiv på dig själv, ditt uppdrag och din organisation.

För mer information om tjänsten kontakta oss här

Klargörande samtal hos oss innebär en medarbetare eller chef behöver synliggörande av vad det är som är orsak till minskad prestation, begynnande ohälsa eller annat som skaver. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation, ohälsa eller sjukskrivning eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Det kan också handla om en hög inre press som gör att medarbetaren behöver hitta verktyg som kan användas för att kunna hantera och balansera sin tillvaro med bibehållen hälsa. Om vi inte agerar tidigt finns det en större risk än vi tror att det kan sluta i sjukskrivning.
Tid: 3 tillfällen inkl avslutande 3-partssamtal tillsammans med ansvarig chef för att ta ut ny riktning.

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Klargörande samtal hos oss innebär en medarbetare eller chef behöver synliggörande av vad det är som är orsak till minskad prestation, begynnande ohälsa eller annat som skaver. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation, ohälsa eller sjukskrivning eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Det kan också handla om en hög inre press som gör att medarbetaren behöver hitta verktyg som kan användas för att kunna hantera och balansera sin tillvaro med bibehållen hälsa. Om vi inte agerar tidigt finns det en större risk än vi tror att det kan sluta i sjukskrivning.
Tid: 4 tillfällen inkl inledande och avslutande 3-partssamtal tillsammans med ansvarig chef.

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Vid behov kan en fortsättning av vägledande samtal ske.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tidiga insatser som främjar en hälsosam livsstil ger vinst både på individ- och företagsnivå.

Arendra bedömer vilken kompetens och huvudinriktning som är mest effektiv för din medarbetare.
Vårt hälsoprogram ger verktyg och skapar förutsättningar för medarbetaren att aktivt förända sin livsstil för att nå till ett friskare arbetsliv.

Tid: Programmet är 8 veckor och innehåller schemalagda aktiviteter 1 gång/vecka cirka 1,5 timme/gång.

För mer informtion om tjänsten, kontakta oss här.

Klargörande samtal hos oss innebär en medarbetare eller chef behöver synliggörande av vad det är som är orsak till minskad prestation, begynnande ohälsa eller annat som skaver. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation, ohälsa eller sjukskrivning eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Det kan också handla om en hög inre press som gör att medarbetaren behöver hitta verktyg som kan användas för att kunna hantera och balansera sin tillvaro med bibehållen hälsa. Om vi inte agerar tidigt finns det en större risk än vi tror att det kan sluta i sjukskrivning.

Tid: 3 tillfällen inkl avslutande 3-partssamtal tillsammans med ansvarig chef för att ta ut ny riktning.

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Livs- och Karriärplanering ger tydliga praktiska verktyg för att komma underfund med vad medarbetaren behöver i sitt arbetsliv för att vara på rätt plats, ha rätt arbetsuppgifter och samtidigt må så bra hon/han kan. Tjänsten är lämplig när hon/han är i en situation som behöver förändras för acceptans, nöjdhet och för att nå målet ett hållbart arbetsliv. Det kan vara av privata skäl eller inom arbetslivet. Till exempel fick medarbetaren inte den tjänst hon/han sökte internt/externt, eller är tillbaka efter en tids frånvaro p g a barnledighet, sjukfrånvaro, tjänstledighet.

Livs -och Karriärplanering är en tjänst som gör att medarbetaren aktivt och i samråd med oss beslutar om vad som behöver ageras på just nu för att få ett hållbart arbetsliv och liv över tid.

Tid: 5 tillfällen under cirka 5 veckor

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Tidiga insatser som främjar en hälsosam livsstil ger vinst både på individ- och företagsnivå.

Arendra bedömer vilken kompetens och huvudinriktning som är mest effektiv för din medarbetare.
Vårt hälsoprogram ger verktyg och skapar förutsättningar för medarbetaren att aktivt förända sin livsstil för att nå till ett friskare arbetsliv.

Tid: Programmet är 8 veckor och innehåller schemalagda aktiviteter 1 gång/vecka cirka 1,5 timme/gång.

För mer informtion om tjänsten, kontakta oss här.

Klargörande samtal hos oss innebär en medarbetare eller chef behöver synliggörande av vad det är som är orsak till minskad prestation, begynnande ohälsa eller annat som skaver. Det kan vara i en specifik arbetsuppgift, på grund av förändringar i organisationen, privat livssituation, ohälsa eller sjukskrivning eller att man som chef uppmärksammat en förändring som påverkar en medarbetares arbetsprestation negativt. Det kan också handla om en hög inre press som gör att medarbetaren behöver hitta verktyg som kan användas för att kunna hantera och balansera sin tillvaro med bibehållen hälsa. Om vi inte agerar tidigt finns det en större risk än vi tror att det kan sluta i sjukskrivning.

Tid: 3 tillfällen inkl avslutande 3-partssamtal tillsammans med ansvarig chef för att ta ut ny riktning.

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Omställning, outplacement, rehabomställning, karriärväxling -alla dessa rubriker har ett gemensamt; arbetsgivaren vill ge medarbetaren förutsättningar att tillsammans med proffessionellt stöd få möjlighet att hitta en arbetsgivare och arbetsuppgifter som matchar individen bättre utifrån kompetens, hälsa, livsstil, motivation och livsmål.

Vi jobbar med alla dessa tjänster och anpassar innehållet utifrån individens behov.

Vi ger tydliga praktiska verktyg för att komma underfund med vad individen behöver i arbetslivet för att vara på rätt plats, ha rätt arbetsuppgifter och samtidigt må så bra hon eller han kan.

Tid: 3 – 6 månader

För mer information om tjänsten, kontakta oss här.

Vid denna insats är medarbetaren och arbetsgivaren överens om att anställningen ska avslutas. Inför ett sådant beslut finns vi vid behov som resurser till alla aktörer, till exempel chef, HR, medarbetare, fack eller andra aktörer med påverkansmöjlighet.

Tid: 3-6 mån utifrån orsak. En kortare insats rekommenderas vid vanlig karriärväxling. En längre period är vanligare vid en rehabomställning eller outplacement.

Målgrupp: Medarbetare med t ex minskad motivation, som har ökad korttidsfrånvaro, längre tids sjukskrivning, eller där omplacering inte är möjlig. Arbetsbrist kan vara en annan orsak till ett omställningsbeslut.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Hur vet jag vilken insats som passar?

Nyckeln till framgång är ofta att matcha våra insatser med personens unika situation. Ibland är det lätt, ibland lite knepigare. Vi hjälper gärna till att bemanna med rätt kompetenser och involvera de parter som behövs.