Tjänster för ett hållbart arbetsliv

Var och en av oss har vår egen historia, personlighet och jobbsituation. Därför börjar vi alltid med att sätta oss in i varje persons unika situation, oavsett aktuell insats. Arendra utbildar och ger praktiska verktyg till arbetsgivare och medarbetare för att ni ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Vi fokuserar på aktiva insatser hos våra kunder. Och vi är tydliga med vad som fungerar och vad som förmodligen inte gör det.
Eftersom det kostar både oerhört mycket pengar och energi när saker gång på gång inte går som tänkt. En arbetsplats är full av arbetsuppgifter som behöver bli gjorda, men också relationer mellan människor. Och skyldigheter som kommer med vår anställning. Fast dem pratar vi inte så ofta om. Trots att de är avgörande för en god arbetsmiljö. Arendra är godkänd leverantör för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via Försäkringskassan och Arbetsmiljöutbildning via Afa Försäkring

Våra tjänster

Klicka på önskat område nedan

Innehåll

Du som ledare önskar vägledning så att du med vår hjälp kan synliggöra vad det är som skaver eller vill utveckla, i dig själv, eller i relation till dina medarbetare.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

2 tim

Innehåll

T ex:

  • Arendras verktyg eller andra specifika behov.
  • Återträning efter PHL (se nedan).

Målgrupp

Alla på företaget med eller utan personalansvar.

 

Innehåll

Denna praktiska och engagerande utbildning hjälper er förverkliga ambitionen att vara en hållbar arbetsgivare. Era chefer och ledare får verktyg och motivation att följa AFS 2015:4 och AFS 2020:5. Gruppstorlek 12-15 st alt enskilda chefer i minigrupp.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar, HR samt ev fackliga.

50-70 % stöd kan beviljas via AFA

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. HR involveras också som parallellt stöd. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

När orsaken till en förändrad arbetsförmåga är klargjord, men medarbetaren inte själv kan ta sig vidare till en mer hållbar arbetsförmåga. Tre tillfällen. Arbetsgivaren informeras om resultatet.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantags fall under pågående sjukskrivning
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och livet i dag och i framtiden? Vägledning, motivation och ansvar, 5 träffar samt uppföljning.
Vid större förändringar och behov kan programmet förlängas.

Målgrupp

Medarbetare med behov av att ta ett aktivt personligt beslut för att vara kvar och må bra på jobbet, eller gå vidare på arbetsmarknaden.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

Innehåll

Du som ledare önskar vägledning så att du med vår hjälp kan synliggöra vad det är som skaver eller vill utveckla, i dig själv, eller i relation till dina medarbetare.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

För mer information om tjänsten kontakta oss här

2 tim

Innehåll

T ex:

  • Arendras verktyg eller andra specifika behov.
  • Återträning efter PHL (se nedan).

Målgrupp

Alla på företaget med eller utan personalansvar.

 

Innehåll

Denna praktiska och engagerande utbildning hjälper er förverkliga ambitionen att vara en hållbar arbetsgivare. Era chefer och ledare får verktyg och motivation att följa AFS 2015:4 och AFS 2020:5. Gruppstorlek 12-15 st alt enskilda chefer i minigrupp.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar, HR samt ev fackliga.

50-70 % stöd kan beviljas via AFA

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. HR involveras också som parallellt stöd. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

När orsaken till en förändrad arbetsförmåga är klargjord, men medarbetaren inte själv kan ta sig vidare till en mer hållbar arbetsförmåga. Tre tillfällen. Arbetsgivaren informeras om resultatet.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantags fall under pågående sjukskrivning
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och livet i dag och i framtiden? Vägledning, motivation och ansvar, 5 träffar samt uppföljning.
Vid större förändringar och behov kan programmet förlängas.

Målgrupp

Medarbetare med behov av att ta ett aktivt personligt beslut för att vara kvar och må bra på jobbet, eller gå vidare på arbetsmarknaden.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

Innehåll

Du som ledare önskar vägledning så att du med vår hjälp kan synliggöra vad det är som skaver eller vill utveckla, i dig själv, eller i relation till dina medarbetare.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

För mer information om tjänsten kontakta oss här

2 tim

Innehåll

T ex:

  • Arendras verktyg eller andra specifika behov.
  • Återträning efter PHL (se nedan).

Målgrupp

Alla på företaget med eller utan personalansvar.

 

Innehåll

Denna praktiska och engagerande utbildning hjälper er förverkliga ambitionen att vara en hållbar arbetsgivare. Era chefer och ledare får verktyg och motivation att följa AFS 2015:4 och AFS 2020:5. Gruppstorlek 12-15 st alt enskilda chefer i minigrupp.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar, HR samt ev fackliga.

50-70 % stöd kan beviljas via AFA

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. HR involveras också som parallellt stöd. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

När orsaken till en förändrad arbetsförmåga är klargjord, men medarbetaren inte själv kan ta sig vidare till en mer hållbar arbetsförmåga. Tre tillfällen. Arbetsgivaren informeras om resultatet.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantags fall under pågående sjukskrivning
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och livet i dag och i framtiden? Vägledning, motivation och ansvar, 5 träffar samt uppföljning.
Vid större förändringar och behov kan programmet förlängas.

Målgrupp

Medarbetare med behov av att ta ett aktivt personligt beslut för att vara kvar och må bra på jobbet, eller gå vidare på arbetsmarknaden.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

Innehåll

Du som ledare önskar vägledning så att du med vår hjälp kan synliggöra vad det är som skaver eller vill utveckla, i dig själv, eller i relation till dina medarbetare.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

För mer information om tjänsten kontakta oss här

2 tim

Innehåll

T ex:

  • Arendras verktyg eller andra specifika behov.
  • Återträning efter PHL (se nedan).

Målgrupp

Alla på företaget med eller utan personalansvar.

 

Innehåll

Denna praktiska och engagerande utbildning hjälper er förverkliga ambitionen att vara en hållbar arbetsgivare. Era chefer och ledare får verktyg och motivation att följa AFS 2015:4 och AFS 2020:5. Gruppstorlek 12-15 st alt enskilda chefer i minigrupp.

Målgrupp

Alla på företaget med personalansvar, HR samt ev fackliga.

50-70 % stöd kan beviljas via AFA

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Synliggöra vad som påverkar arbetsprestationen negativt för rätt insats. 4 träffar inkl 2 samtal med ansvarig chef, dessa initialt och avslutande. HR involveras också som parallellt stöd. Vi följer upp chef och medarbetare vid 2 tillfällen efter utfört uppdrag.

Målgrupp

Medarbetare med signaler på ohälsa- både stressrelaterad eller annan form, i undantagsfall under pågående sjukskrivning.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

50 % stöd kan beviljas från FK

Innehåll

Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och livet i dag och i framtiden? Vägledning, motivation och ansvar, 5 träffar samt uppföljning.
Vid större förändringar och behov kan programmet förlängas.

Målgrupp

Medarbetare med behov av att ta ett aktivt personligt beslut för att vara kvar och må bra på jobbet, eller gå vidare på arbetsmarknaden.
Kan ske både fysiskt i era eller våra lokaler, i walk and talks eller digitalt via Teamsmöten.

Arendramodellen

Arendramodellen är Arbetsgivarens verktyg för att medvetandegöra kostnader innan sjukfrånvaro. I samarbete med Nyckeltalsinstitutet kan vi evidensbaserat visualisera faktiska kostnader för produktionsbortfall eller produktionsstörningar till följd av tidiga och tydliga signaler. Du kan även via ett räkneexempel på en svensk medellön se hur kostnaderna förändras beroende på omständigheterna.

Hur vet jag vilken insats som passar?

Nyckeln till framgång är ofta att matcha våra insatser med personens unika situation. Ibland är det lätt, ibland lite knepigare. Vi hjälper gärna till att bemanna med rätt kompetenser och involvera de parter som behövs.