testar alttext

KUND: Lärarförbundet

Stöttning av medarbetare för ökat eget ansvar

LIVS - OCH YRKESPLANERING

En insats när arbetsgivaren vill ge sina medarbetare möjlighet att aktivt ta sitt ansvar för ett hållbart arbetsliv. Tjänsten handlar om att se, reflektera över och agera på sina möjligheter utifrån nuvarande arbetssituation, livssituation, kompetens och motivation.

Samarbetet med Lärarförbundet, våren 2019

Livs- och yrkesplanering vid organisationsförändring och personalomställning.

"Livs- och yrkesplanering var ett viktigt stöd när medarbetare avslutar sin anställning på grund av förändringar hos arbetsgivaren.
Arendra har under våren 2019 stöttat våra medarbetare för att själva våga ta ett aktivt ansvar för sitt framtida yrkesliv.
Vi har varit tydliga med vad våra medarbetare kan få för stöd av oss som arbetsgivare, för att våga ta eget ansvar. Det i kombination med Arendras vassa kompetens gör att vi är oerhört nöjda!"

Sven Lindsten, Enhetschef/Biträdande personalchef

Hör gärna av dig

Är du själv arbetsgivare eller anställd och är i en liknande situation på jobbet? I så fall hjälper vi gärna till.

Läs mer om våra tjänster

Utbildning, coachning, återgång i arbete eller hälsofrämjande insatser?